top of page

Anna palautetta

Positiivinen palaute rakentaa parempaa työyhteisöä. Työtä tehdään kaupallisissa ja julkisissa organisaatioissa ennalta määrätyn tavoitteen saavuttamiseksi tai tarkoituksen täyttämiseksi. Kukaan ei onnistu tekemään työtään kohti tavoitetta ilman välietappeja, tarkastuspisteitä, pientä ja isompaa palautetta.

Nykyaikainen organisaatiokulttuuri perustuu luottamukselle ja empatialle. Kukaan ei voi tehdä huippusuorituksita tai tiimi olla huipputiimi ilman psykologista turvallisuutta. Epäonnistua saa ja hyvästä oikeasta tekemisestä saa positiivista palautetta, kehuja, mikä antaa entisestään lisää voimia ja luovuutta. 

Johtaminen vaatii itseohjautuvuutta korostavissa moderneissa organisaatioissa empatiaa ja läpinäkyvyyttä suorituksen johtamisen keinoina. Hyvä johtaja johtaa organisaatiotaan positiivisen psykologian keinoin

Työyhteisö osaa nykyään antaa palautetta ja kannustaa työkavereitaan. Vertaispalaute ja toisen työn katselmointi parantavat laatua ja mahdollistavat oppisen reflektion avulla. Positiivinen palaute saa aikaan entistä parempaa työhyvinvointia.

 

Kaikki nämä palautteeseen liittyvät asiat edistävät hyvää työntekijäkokemusta ja edistyksellistä organisaatiokulttuuria.  

bottom of page